TOREN AAN DE MAAS

Woontoren plus restaurant, wedstrijd
Maaseik, België
Samenwerking: PCP architects

\

De toren heeft zicht op het stadscentrum van Maaseik, het omliggende recreatief domein, de Maas en de omliggende natuur. De oriëntatie is zo voorzien dat elk appartement geniet van een mooi uitzicht en het nodige daglicht. Gelijktijdig fungeert de toren als een baken zowel vanuit het stadscentrum van Maaseik, als vanaf het dorpje Roosteren, gelegen in Nederland.

Om rankheid in de toren te bekomen, wordt het gemaximaliseerde volume opgesplitst in drie delen. Dit heeft tot gevolg dat de verticaliteit van de toren extra benadrukt zal worden. De 3 bekomen volumes worden gedraaid om ervoor te zorgen dat elk appartement zowel wat betreft zicht, als de inval van daglicht, een interessante oriëntatie krijgt. De verdraaiing heeft ook tot gevolg dat de toren ervaren zal worden als drie versmolten torens.

Een baken dient omwille van zijn identiteit en herkenbaarheid van veraf waarneembaar en herkenbaar te zijn. Door de bovenkant van de toren te voorzien van verspringende hoogtes, zal het baken van veraf herkenbaar zijn.

De site wordt als publiek park ingericht. Functioneel wordt het park beschouwd als de koppeling naar de reeds aanwezige en toekomstige recreatie mogelijkheden in de nabije omgeving (Herenlaak, Maas).

/

The tower has a view of the city center of Maaseik, the surrounding recreational domain, the Maas and the surrounding nature. The orientation is designed in such a way that each apartment enjoys a beautiful view and the necessary daylight. At the same time, the tower acts as a beacon from the city center of Maaseik as well as from the village of Roosteren, located in the Netherlands.

To achieve slenderness in the tower, the maximized volume is split into three parts. As a result, the verticality of the tower will be emphasized even more. The 3 volumes obtained are rotated to ensure that each apartment has an interesting orientation, both in terms of view and the incidence of daylight. The twist also means that the tower will be experienced as three fused towers.

Because of its identity and recognisability, a beacon must be perceptible and recognizable from afar. By providing the top of the tower with staggered heights, the beacon will be recognizable from afar.

The site will be set up as a public park. Functionally, the park is regarded as the link to the existing and future recreational opportunities in the vicinity (Herenlaak, Maas).