RESTAURANT ‘LAURIUS’

Restaurant, interieur
Weert, Nederland
Status: uitgevoerd

\
Met de herstructurering van de gebouwen aan de Laurabosweg, wordt een nieuwe weg ingeslagen om het restaurant, het hotel en de golfclub een eigen identiteit te geven. De herstructurering wordt in verschillende fases uitgevoerd, zodat het gebouw kan blijven functioneren tijdens de uitvoering.
De uitvoering van het restaurant en een nieuwe entree, is de eerste fase van de gehele herstructurering. Het restaurant wordt ondergebracht in het oude landhuis, waarbij aan de achtergevel de bestaande uitbouw wordt  vervangen door een nieuwe uitbreiding van circa 300m2. Voor de nieuwe uitbreiding was de eis om deze in een landelijke architectuur te laten aansluiten op het landhuis. Zwarte stalen puien met typerende roede verdelingen in het glas karakteriseren de nieuwe achtergevel, en bieden het interieur een panoramisch uitzicht naar het natuurgebied en de golfbaan.
Het interieur is een verbinding tussen de landelijke architectuur en de natuurlijke omgeving. Donkere wanden en plafonds zorgen ervoor dat de grenzen van de ruimte worden vervaagd, waardoor de natuurlijke omgeving sterker wordt beleefd vanuit het interieur. Strakke harde lijnen van de bar en balie worden gecombineerd met zachte natuurlijke kleuren en materialen.

 

/
With the restructuring of the buildings on Laurabosweg, a new direction is taken to give the restaurant, hotel and golf club their own identity. The restructuring will be carried out in several phases, so that the building can continue to function during the implementation.
The implementation of the restaurant and a new entrance is the first phase of the entire restructuring. The restaurant will be housed in the old country house, with the existing extension at the rear being replaced by a new extension of approximately 300m2. For the new extension, the requirement was to have it match the country house in a rural architecture. Black steel fronts with typical rod divisions in the glass characterize the new rear facade, and offer the interior a panoramic view of the nature reserve and the golf course.
The interior is a connection between the rural architecture and the natural environment. Dark walls and ceilings blur the boundaries of the space, allowing the natural environment to be experienced more strongly from the interior. Clean hard lines of the bar and counter are combined with soft natural colors and materials.