HOTEL ‘LA BUTTE AUX BOIS’

20 hotelkamers en wellness, nieuwbouw
Lanaken, België
Samenwerking: PCP architects

 

\
Voor de uitbreiding van hotel ‘La Butte aux Bois’, is er gekozen om de wellness in een nieuw afzonderlijk gebouw onder te brengen, en de 20 nieuwe hotelkamers ook in een afzonderlijk nieuw gebouw. De nieuwe gebouwdelen worden in de natuurlijke omgeving gepositioneerd, en worden door een glazen gang met elkaar verbonden. De architectuur van het gebouw is minimalistisch te noemen. Maar er is 1 ornament toegevoegd aan het hele complex dat de architectuur kenmerkt, maar dat vooral het spel tussen uitzicht en privacy aan gaat. Dit ornament is een stalen visconstructie dat in gevels, maar ook als vrijstaande constructie is terug te vinden. Als inspiratie is het idee van een ‘vitrage’ vertaald naar stalen vinnen. Van een afstand is in de stalen vinnen een golving te ontdekken. In perspectief bieden deze vinnen privacy voor de achtergelegen wellness. Maar vanuit de wellness kan er direct door de vinnen gekeken worden, waardoor contact met de natuur mogelijk is.

 

/
For the extension of hotel ‘La Butte aux Bois’, it was decided to house the wellness in a new separate building, and the 20 new hotel rooms also in a separate new building. The new buildings are positioned in the natural environment and are connected to each other by a glass corridor. The architecture of the building is minimalistic. But an ‘ornament’ has been added to the entire complex that characterizes the architecture, but it mainly is an element that provides the view and the privacy. This ornament is a steel construction that can be found in facades, but also as a free-standing construction. As inspiration, the idea of a ‘curtain’ has been translated into steel. From a distance, a wave can be detected in the steel construction. In perspective, these fins provide privacy for the wellness, but from inside the wellness you can look directly through it. With this, nature is visible from the inside, but it provides also the privacy.