HOF VAN COOLEN

4 Woningen, herbestemming, voormalig pakhuis
Weert, Nederland
Status: uitgevoerd

\
Het hof van Coolen bestaat uit 4 bestaande bijgebouwen achter een bestaand winkelpand aan de Hoogstraat in Weert. Voor dit plan is het bestemmingsplan gewijzigd, zodat de braakliggende achterbouw weer een nieuw impuls krijgt. De bestaande buitenruimte wordt bereikbaar gemaakt vanuit de Schoolstraat, waarbij het voormalig pakhuis de poortfunctie krijgt naar deze buitenruimte. Het hof van Coolen. De bijgebouwen die de karakteristieke panden koppelen, worden gesloopt, zodat elk pand zijn eigen identiteit terug krijgt. Het pakhuis heeft een prachtig houten dakconstructie, die zichtbaar blijft in het woongedeelte.

/
The Hof van Coolen consists of 4 existing outbuildings behind an existing retail building in the Hoogstraat in Weert. The building regulations for this plan has been changed, so that the undeveloped rear building gets a new impulse. The existing outdoor space will be made accessible from Schoolstraat, whereby the former warehouse will be given the gate function to this outdoor space. The Court of Coolen. The outbuildings that link the characteristic buildings will be demolished, so that each building regains its own identity. The warehouse has a beautiful wooden roof construction, which remains visible in the living area.