EINIGHAUSEN

Residentieel, nieuwbouw
7 appartementen en 8 geschakelde woningen
Einighausen, Nederland
Status: indiening prijsvraag

\
Vanuit de lokale behoefte volgt een duidelijke vraag. In dit stadium wordt daardoor een gebouw en woning typologie voorgesteld, waarbij een diversiteit in het woonprogramma mogelijk is.

1. Het grote woonblok
Om de diversiteit aan woonprogramma (flexibiliteit) te kunnen vertalen naar een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp, is er gekozen om in het grote woonblok, een mix te maken tussen appartementen, levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Al dan niet uit te breiden met opties, zoals een extra slaapkamer op de begane grond plus badkamer. De bouwmassa aan de Heistraat bestaat uit een U-vormig bouwbok, met een verdeling van 3 verschillende gebouwhoogtes, te verdelen over 1 dominante vleugel, en 2 ondergeschikte vleugels.
Op de hoek van de Heistraat en het kerkplein voorziet de dominante vleugel een bouwmassa van 2,5 verdiepingen tot aan de kroonlijst plus zadeldak. Hierin worden 3 volledige bouwlagen onder gebracht. Vanuit de hoek Heistraat en Pastoor Basinstraat, neemt het volume in hoogte af naar 2 verdiepingen plus zadeldak. Hier worden 2 bouwlagen ondergebracht. Onder het zadeldak worden alle technieken voorzien. De bouwhoogte neemt af aan de zijde van de Pastoor Basinstraat en richting het binnengebied van het perceel. Hier is de kroonlijst op 1,5 bouwlaag geplaatst, met een zadeldak.
Deze opzet van deze bouwmassa zorgt enerzijds dat de zwaartekracht van het gebouw aan de pleinzijde ligt, en anderzijds sluit het volume aan de zijde van de Pastoor Basinstraat aan, op de bestaande woningen van de Heistraat. De gevels van het gebouw worden uitgevoerd in een lichte baksteen, zodat de massa minder dominant in het straatbeeld is. Hiervoor wordt er gerefereerd naar de licht gekaleide boerderijen uit het heuvelland. De daken worden uitgevoerd in rood/bruine dakpannen of leien met een duidelijke kleur nuance. Hierdoor wordt er qua kleur aangesloten op de omliggende bebouwing.

2. De patio’s
Het perceel aan de zijde van de Kerkhofweg, is verdeeld over 5 ruime kavels voor elk een vrijstaande (ofwel middels geschakelde bijgebouwen) woningen. Deze woningen zijn ingedeeld als levensloopbestendige woning, met slaap- en badkamer op de begane grond. De kevels van de woningen zijn ruim opgezet en zijn vergelijkbaar met de kavels aan de overzijde van de straat. De woningen hebben een kroonlijsthoogte van 1,5 verdieping, plus zadeldak. De hoogtes van deze woningen zijn gelijk aan de lage zijde van het grote woonblok. De gevels van de patio’s worden uitgevoerd met een lichte baksteen. Er zal hierin gezocht worden naar een mix van bakstenen, zodat de woningen een eigen identiteit krijgen, maar wel aansluiten op het grote woonblok. De daken worden ook bij de woningen uitgevoerd in rood/bruine dakpannen of leien met een duidelijke kleur nuance.