BORIS-VAN-EIJSDEN-2020

\
BUREAU

Ir Boris van Eijsden is een ontwerpbureau voor architectuur en interieur, gevestigd in Maastricht. Door de centrale ligging van Maastricht is ons werkveld in Nederland vooral Zuid- en Noord-Limburg en Belgisch Limburg plus omgeving Antwerpen. Door de partnerschap met Erasmus Capital Partners ligt ons werkveld ook in Italië.

Onze projecten lopen uiteen van residentieel, hotels, horeca, kantoor, industrieel en maatschappelijk. Wij zijn hierin uw partner in architectuur, interieur en stedenbouwkundige vraagstukken. Een diversiteit aan gebouw functies, waarbij we streven naar een perfecte symbiose tussen de opdrachtgever, het gebouw en ons ontwerp.

We bieden de opdrachtgever veel persoonlijk contact en inbreng tijdens het ontwerpproces. Tijdens het eerste overleg worden de wensen van de opdrachtgever besproken, waarna we een uitgebreid en gedetailleerd ontwerp gebaseerd op de behoeften en persoonlijkheid van de klant maken. Met behulp van slimme bouwkundige detailleringen en duurzame materialen, streven we ernaar om het gebouw een efficiënte, duurzame en flexibele toekomst mee te geven. 

 

\
BIOGRAFIE

Boris van Eijsden geboren in 1980 te Maastricht, Nederland. Begonnen met de opleiding MTS bouwkunde in 1997 en doorgestroomd naar de opleiding voor de ing. titel aan de HTS bouwkunde te Heerlen, leerde hij het vak architectuur kennen. Na het behalen van de ing. titel is hij voor zijn master diploma verder gaan studeren aan de Technische universiteit in Eindhoven. In 2008 behaalde hij zijn ir. architecten titel. 

Na het behalen van zijn diploma heeft hij gewerkt voor architecten als Bart Lens en Wiel Arets in België, Nederland en Zwitserland. 

In 2012 is het bureau voor architectuur onder de naam Ir Boris van Eijsden opgericht. De eerste opdrachten waren veelal voor particuliere opdrachtgevers, voor het ontwerpen van renovaties en nieuwbouw woningen. In 2016 heeft architect Jo Knoups uit Budel gevraagd om zijn projecten op te volgen zodat Jo Knoups zich kon voorbereiden op zijn pensioen. Dit was een opstap voor Boris van Eijsden om zijn passie voor architectuur uit te breiden voor commercieel opdrachtgeverschap en projectontwikkeling.

\
OPDRACHTGEVERS

Ons bureau heeft alleen bestaansrecht door onze fijne klanten. Wij danken daarom ook al onze klanten, particulier en zakelijk. Enkele zakelijke klanten waarvoor wij werken:

Bos Group International / Linde Project BV / Swentibold projectontwikkeling / Koppenbouw / Tweelicht ontwikkelaars / Lammers Onroerend Goed / Lavatius Vastgoed BV / Prowise / RO groep / SD worx / Novacapital

 

/
BUREAU

Ir Boris van Eijsden is a design studio for architecture and interior, located in Maastricht. Due to the central location of Maastricht, our field of work in the Netherlands is mainly South and North Limburg and Belgian Limburg plus the Antwerp area. We have also established ourselves in Italy thanks to the partnership with Erasmus Capital Partners.

Our projects range is residential, hotels, hospitality, office, industrial and social. We are your partner in architecture, interior and urban issues. A diversity of building functions, in which we strive for a perfect symbiosis between the client, the building and our design.

We offer the client a lot of personal contact and input during the design process. During the first meeting, the client’s wishes are discussed. After this meeting we create an extensive and detailed design based on the needs and personality of the client. Using smart architectural detailing and sustainable materials, we strive to give the building an efficient, sustainable and flexible future.

 

/
BIOGRAPHIE

Boris van Eijsden was born in 1980 in Maastricht, the Netherlands. Studied at the MTS building technologie since 1997 and moved on to study at the HTS building technologie in Heerlen. At this study he got to know architecture for the first time . After acquiring the ing. Title, he continued studying for his master’s degree at the Technical University in Eindhoven. In 2008 he acquired his ir. architect title.

After graduating, he worked for architects as Bart Lens and Wiel Arets in Belgium, the Netherlands and Switzerland.In 2012 the office for architecture was founded under the name Ir Boris van Eijsden. The first assignments were mostly for private clients, for the design of renovations and new houses. In 2016 Jo Knoups architect,  situated in Budel, asked to follow up his projects so that Jo Knoups could prepare for his retirement. This was a stepping stone for Boris van Eijsden to expand his passion for architecture for commercial commissioning and project development.

/
CLIENTS

Our studio only has a right to exist, because of our clients. Therefore we thank all of our clients, private and business. Some business clients we work for:

Bos Group International / Linde Project BV / Swentibold projectontwikkeling / Koppenbouw / Tweelicht ontwikkelaars / Lammers Real Estate / Lavatius Vastgoed BV / Prowise / RO groep / SD worx / Novacapital