BORIS-VAN-EIJSDEN-2020

\
BUREAU

Ir Boris van Eijsden is een ontwerpbureau voor architectuur en interieur, gevestigd in Maastricht en Budel. Beide locaties liggen aan de grens tussen Nederland en België, waardoor het werkveld over beide landen is uitgestrekt. Anno 2020 ligt ons Nederlands werkgebied in Limburg en Brabant. In België ligt deze in Belgisch Limburg en Antwerpen. 

Onze projecten lopen uiteen van residentieel, horeca, kantoor, industrieel en maatschappelijk. Een diversiteit aan gebouw functies, waarbij we streven naar een perfecte symbiose tussen de opdrachtgever, het gebouw en ons ontwerp.

We bieden de opdrachtgever veel persoonlijk contact en inbreng tijdens het ontwerpproces. Tijdens het eerste overleg worden de wensen van de opdrachtgever besproken, waarna we een uitgebreid en gedetailleerd ontwerp gebaseerd op de behoeften en persoonlijkheid van de klant maken. Met behulp van slimme bouwkundige detailleringen en duurzame materialen, streven we ernaar om het gebouw een efficiënte, duurzame en flexibele toekomst mee te geven. 

 

\
BIOGRAFIE

Boris van Eijsden geboren in 1980 te Maastricht, Nederland. Begonnen met de opleiding MTS bouwkunde in 1997 en doorgestroomd naar de opleiding voor de ing. titel aan de HTS bouwkunde te Heerlen, leerde hij het vak architectuur kennen. Na het behalen van de ing. titel is hij voor zijn master diploma verder gaan studeren aan de Technische universiteit in Eindhoven. In 2008 behaalde hij zijn ir. architecten titel. 

Na het behalen van zijn diploma heeft hij gewerkt voor architecten als Bart Lens en Wiel Arets in België, Nederland en Zwitserland. 

In 2012 is het bureau voor architectuur onder de naam Ir Boris van Eijsden opgericht. De eerste opdrachten waren veelal voor particuliere opdrachtgevers, voor het ontwerpen van renovaties en nieuwbouwwoningen. In 2016 heeft architect Jo Knoups uit Budel gevraagd om zijn projecten op te volgen zodat Jo Knoups zich kon voorbereiden op zijn pensioen. Dit was een opstap voor Boris van Eijsden om zijn passie voor architectuur uit te breiden voor commercieel opdrachtgeverschap en projectontwikkeling.

/
BUREAU

Ir Boris van Eijsden is an office for architecture and interior design, based in Maastricht and Budel. Both locations are on the border between the Netherlands and Belgium, which means that the field of work extends over both countries. In 2020 our Dutch working area is located in Limburg and Brabant. In Belgium it is located in Belgian Limburg and Antwerp.

Our projectrange vary from residential, catering, office, industrial to social. A diversity of building functions, where we strive for a perfect symbiosis between the client, the building and our design.

We offer the client a lot of personal contact and input during the design process. During the first meeting, the client’s wishes are discussed. After this meeting we create an extensive and detailed design based on the needs and personality of the client. Using smart architectural detailing and sustainable materials, we strive to give the building an efficient, sustainable and flexible future.

 

/
BIOGRAPHIE

Boris van Eijsden was born in 1980 in Maastricht, the Netherlands. Studied at the MTS building technologie since 1997 and moved on to study at the HTS building technologie in Heerlen. At this study he got to know architecture for the first time . After acquiring the ing. Title, he continued studying for his master’s degree at the Technical University in Eindhoven. In 2008 he acquired his ir. architect title.

After graduating, he worked for architects as Bart Lens and Wiel Arets in Belgium, the Netherlands and Switzerland.In 2012 the office for architecture was founded under the name Ir Boris van Eijsden. The first assignments were mostly for private clients, for the design of renovations and new houses. In 2016 Jo Knoups architect,  situated in Budel, asked to follow up his projects so that Jo Knoups could prepare for his retirement. This was a stepping stone for Boris van Eijsden to expand his passion for architecture for commercial commissioning and project development.